“ไทยเฮลท์ กรุ๊ป” ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพในระบบขายตรงและแฟรนไชส์ โทร 084-360-0101 ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ : Mushroom Plus (มัชรูม พลัส) UNI RICE (ยูนิไรซ์) VM PLUS (วีเอ็มพลัส) ผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม: ซ้อเจ็ด เซ็ทคัพ REERALA (รีราล่า)